F02 – resultat 22 mars 2015

OBS! Spel på tre planer (Klicka på länkarna för kartor): P1 = Plan 1 = Konstgräsplanen vid Österslättskolan. P2 och P3 = Plan 2 och Plan 3 = Naturgräsplaner vid Hunnemaratippen (vid Röda ladan).