F04 – resultat 29 mars 2015

Mobilvänlig sida här.
OBS! Spel på två planer (Klicka på länkarna för kartor): P1 = Plan 1 = Konstgräsplanen vid Österslättskolan. P2 resp P3 = Plan 2 och Plan 3 Naturgräsplaner vid Hunnemaratippen (vid Röda ladan).